Aby przeglądać tę stronę musisz zaakceptować przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Ochrona Danych Osobowych, Polityka Prywatności i Cookies

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy lub publikacje zawarte na shop.sesso.cafe akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.

Jako właściciel shop.sesso.cafe zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób shop.sesso.cafe obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj shop.sesso.cafe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje Podstawowe
Administratorem danych osobowych jest Gambilongo LTD z siedzibą w Preston 55 Lovat Road, Preston, England, PR1 6DQ
Company Number 10090820, NIP 526 323 95 86, Nr VAT PL 526 323 95 86

Twoje dane pozyskaliśmy w związku z realizacją zamówienia na produkty ze strony shop.sesso.cafe. W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: office@biznes.center lub adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Gambilongo LTD, 55 Lovat Road, Preston, England, PR1 6DQ

Cel Przetwarzania Twoich Danych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji i dostarczenia zamówienia.
Twoje dane tj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, nazwa i adres firmy, są niezbędne w celu :
– umożliwienia zakupu, zapewnienia prawidłowej obsługi bezpośredniej, dostarczenia zamówienia, reklamacji, marketingu bezpośredniego i pośredniego, ofert promocyjnych i w razie potrzeby windykacji, rozprawy sądowej,
– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,
– prowadzenia danych statystycznych,
– zapewnienia zasady rozliczalności,
– wykonania prawidłowych rozliczeń podatkowych i księgowych,

Gwarancja Spełnienia Wszystkich Twoich Praw Wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych
– prawo dostępu i sprostowania danych (informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania): jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych: jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Gambilongo LTD ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Gambilongo LTD czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
– prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli
a. Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
b. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
– masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
– możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Gambilongo LTD usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Długość Przechowywania Danych
Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Udostępnianie danych Osobowych
Gambilongo LTD może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Gambilongo LTD może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie przedsiębiorcą lub osobą pracującą. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail.
W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH E-BOOKÓW
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego e-booka wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail i płci, ewentualnie danych dodatkowych o które zostaniesz poproszony. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu.
Płeć jest daną statystyczną dot. moich czytelników.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez shop.sesso.cafe wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje system płatności.
W tym przypadku tylko właściciel systemu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze systemu płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI
Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadam i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów shop.sesso.cafe, e-booków (szkoleń), usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów shop.sesso.cafe.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

INNE FORMULARZE
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez shop.sesso.cafe nie podlegają Polityce Prywatności.

COOKIES (Ciasteczka)
Niektóre obszary shop.sesso.cafe mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Warunkiem działania jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies

KOMENTARZE
Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego
2. naruszają prawa osób trzecich
3. są wulgarne lub obsceniczne
4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne
5. są reklamą
6. są spamem lub niezamówioną informacją handlową
7. zawierają treści pornograficzne

– Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających w/w postanowienia, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe, obraźliwe albo zbędne.
– Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami.
W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.

PARTNERZY
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronie shop.sesso.cafe

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Stworzyłem shop.sesso.cafe, aby dostarczyć użytkownikom z pasją do kawy wiedzę, produkty i akcesoria.
Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
Moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób, nie zawsze są zgodne z moją własną.

shop.sesso.cafe oraz jego właściciele nie biorą na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.
Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.